Tag Archives : : bina güçlendirme

Betonarme kirişlerin klasik yollar sayılabilecek çelik levha veya beton ile mantolama veya haricen art-çekme ile güçlendirmesine alternatif olarak ortaya çıkan lif katkılı polimer(Fibre Reinforced Polymers, FRP) ile güçlendirme yöntemi klasik yöntemlere göre büyük avantajlar sağlamaktadır. İşlevsell

Deprem Performansı, belirli veya önceden tanımlanmış bir deprem etkisi altında binaların hasar durumlarına bağlı olarak binanın yapı güvenlik seviyesidir. Binalar, hedeflenen performans düzeylerinde incelenir ve aşağıdaki deprem performans grafiğinde de görüleceği üzere hasar durumlarına da bakılara