Müşavirlik

Preton Yapı verdiği müşavirlik hizmetinde neler yer almaktadır?

Bedeli karşılığında yeni inşaat yaptırmak, kat karşılığı inşaat yaptırmak yada yeni bina yapımı gibi kararlar vermeden önce, işin maliyetini, öngöremediğiniz ama karşınıza çıkabilecek gerçekleri de kapsayan kapsamlı ve kusursuz bir analiz.

müşavirlik

Müşavirlik kapsamında:

1
Belediyeler ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili işlemlerin takibi

2
Avan Proje hazırlanması

3
Maliyet Analizi ve tüm maliyetlerin kullanılacak malzemelerle detaylı olarak sunum dosyasının hazırlanması

4
Müteahhitle İşveren anlaşmalarının kontrol edilmesi ve İşveren’in haklarının korunması

5
Projelerin hazırlanması veya varsa mevcut projelerin kontrol edilmesi

6
Varsa iş programlarının kontrol edilmesi yoksa hazırlanması

7
İnşaat süresince imalatların kontrol edilmesi

8
Sözleşmede var ise hak edişlerin kontrol edilmesi ve onaylanması

9
İşin süresinde ve eksiksiz olarak tamamlattırılması

10
Olası anlaşmazlıkların giderilmesi, çözüm yollarının bulunması

11
Haftalık/Aylık inşaat raporlarının hazırlanarak İşveren’e sunulması hizmetlerini vermekteyiz.


Sizlerin de projelerinizde müşaviriniz olabilmemiz için İLETİŞİM