İnşaat

 

newada-residans

Newada Residans İnşaatı

İnşaat tanımı gereği karada ve suda yapılan bina, yol, köprü, baraj, kanalizasyon, vb. tesislerin yapımıdır. İnşa etmek ise bu tesislerin yapılış aşamalarına değinmektedir. Dünya’da İnşaat genellikle ülkelerin ekonomik hareketliliğinin baş rol oyuncudur. Ülkemizde de ekonominin lokomotifi olarak adlandırılan İnşaat çok kapsamlı ve teknik bir işlemdir. Ülkemizde gerçekleşen iş kazaları, deprem gibi doğal afetler neticesinde inşaat başta olmak üzere birçok sektörde binlerce insan kaybedilmiştir. İnşaatın olmazsa olmaz üç ilkesi olan kalite, güvenlik, ekonomi ve verimlilik sekteye uğradığında, inşaatın sebep olduğu kayıplar anlaşılabilir. Bu sebeple, bu ilkelerden taviz verilmeksizin yapılacak inşaatlarda maddi ve manevi kayıplar en aza indirgenebilir.

 Preton Yapı olarak, inşaatta edindiğimiz yurt içi ve yurt dışı tecrübelerimizle 3 ana ilkemizi her zaman yanımızda taşıyarak inşaatlarımızı yapmaktayız. Tamamladığımız ve devam eden işlerimizi buradan inceleyebilirsiniz. Tamamladığımız projelere ait resimlere buradan ulaşabilirsiniz. Devam eden projelerimize  ve son yaptığımız projelerimize ait resimlere ise buradan ulaşabilirsiniz.

 

İnşaat Sektöründe verdiğimiz hizmetler ise aşağıda sıralanmıştır:

  • Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,
  • Her türlü güçlendirme projesi hazırlamak ve uygulamasını gerçekleştirmek,
  • Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek,
  • Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, Elektrik, tesisat, yol, Su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerini yapmak,
  • Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak,
  • Havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak,
  • Dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak,
  • Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak.