Betonarme kirişlerin klasik yollar sayılabilecek çelik levha veya beton ile mantolama veya haricen art-çekme ile güçlendirmesine alternatif olarak ortaya çıkan lif katkılı polimer(Fibre Reinforced Polymers, FRP) ile güçlendirme yöntemi klasik yöntemlere göre büyük avantajlar sağlamaktadır.

İşlevsellik olarak FRP kompozit malzemeler de kirişin çekme bölgesine haricen yei bir çekme donatısı eklemek demek oluyor. Ancak bunun yanında gelen bazı avantajları çok hafif olması, çok kolay yapıştırılması , çok yüksek mukavemete sahip olması ve korozyon riski taşımaması olarak sıralanabilir.

Geleneksel yöntemler ile yapılan güçlendirme maliyetleri birim bazında değerlendirildiğinde maliyet açısından FRP’ye oranla daha düşük görünmektedir. Fakat işçilik, imalat süresi ve estetik olarak yapı mimarisinin etkilenmesi hususları devreye girdiği anda bu terazi şaşmaktadır.

 Minimum Beton Kalitesi

Uygulama yapılacak olan taşıyıcı eleman beton kalitesi çekme ve kayma yükleri altında yüksek çekme dayanımlı FRP laminatların getireceği gerilmeleri taşıyabilecek kadar iyi kalitede olmalıdır. Dikey taşıyıcı elemanların(kolon) FRP tekstillerle sarılması durumunda minimum kalite şartı aranmamaktadır.