Categories : Güçlendirme

radikal.com.tr’de yer alan habere göre, Uzmanların İstanbul depremi konusunda ürküten bir senaryo çizdiği, İstanbul kıyılarına 8 km açıktaki Adalar fayında 250 yıllık enerji biriktiği, her an kırılma yaşanabileceği ifade edildiği belirtilmektedir. Uzmanlar. Kuzey Anadolu Fayı’nın Adalar

Milliyet Gazetesi’nden Mert İnan’ın Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ile yaptığı röportajda Dr. Kalafat olası bir deprem durumunda binaların yanı sıra diğer yapılarda da riskler olduğundan bahsetti. Barajlarda genel olarak sıkıntılı bir durum olmadığından söz eden Dr

Milliyet’ten Mert İnan’ın Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Ulusal Deprem İzleme Enstitü Müdürü Dr. Doğan Kalafat ile yaptığı söyleşide Türkiye’yi bekleyen en büyük risk olan Deprem ve bununla ilgili araştırmaları m

Betonarme kirişlerin klasik yollar sayılabilecek çelik levha veya beton ile mantolama veya haricen art-çekme ile güçlendirmesine alternatif olarak ortaya çıkan lif katkılı polimer(Fibre Reinforced Polymers, FRP) ile güçlendirme yöntemi klasik yöntemlere göre büyük avantajlar sağlamaktadır. İşlevsell

Yapılarda döşemeler birçok çeşidi olsa da genellikle betonarme plak, nervürlü ve kaset şekline karşımıza çıkmaktadır.Proje aşamasında döşemeler, yapıdaki düşey yükleri taşıma gayesiyle tasarlanırlar. Ancak yatay yüklemelerde de (deprem ve rüzgar gibi) yükleri kolon ve perdelere aktarmaları gerekir.

Deprem Performansı, belirli veya önceden tanımlanmış bir deprem etkisi altında binaların hasar durumlarına bağlı olarak binanın yapı güvenlik seviyesidir. Binalar, hedeflenen performans düzeylerinde incelenir ve aşağıdaki deprem performans grafiğinde de görüleceği üzere hasar durumlarına da bakılara

Güçlendirme Nedir?

Güçlendirme, bir çok sektörde teknik bir terim olmakla birlikte sismik güçlendirme, yapıların olası bir depreme karşı hasar görmeme, can güvenliğini sağlama veya belli miktarda hasara izin verilmek suretiyle taşıyıcı sistemlerinin takviye edilmesidir. Binalara uygulanan güçlendirme uygulamaları, bin